MOTTO

"Powiadają przecie:
nie dla bryndzy bryndza
nie dla wełny wełna
ani pieniądz nie dla pieniądza".
(St. Wincenz "Na wysokiej połoninie")

Łączna liczba wyświetleń

piątek, 4 listopada 2011

Zaledwie

Zaledwie minęło 100 lat i 8 dni od pamiętnego odczytu Andrzeja Małkowskiego w sądeckim "Sokole" na temat skautingu - nowej organizacji wychowawczej dla chłopców, a mnie już konkretyzuje się zostanie bohaterem na miarę twórcy polskiego harcerstwa.
Jeżeli w ciągu kilku dni zdążę wyrobić paszport ruszam zakładać skauting w Bośni i Hercegowinie!

Tymczasem dzisiaj, by uczcić Jubileusz Stulecia Harcerstwa Sądeckiego, odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej pod hasłem "Wierni ideałom sięgamy jutra". Wernisaż wystawy to przede wszystkim wydarzenie kulturalne. Lubię bywać na wernisażach wystaw. Dzisiejsze wydarzenie było niezwykłe, ponieważ autorami wystawy są trzy pokolenia sądeckich zuchów, harcerzy i instruktorów i 100 roczników dzieci i młodzieży, którym harcerstwo, zawartym na płatkach lilijki hasłem: OJCZYZNA NAUKA CNOTA, wytyczyło kierunek życia.
W wydarzeniu tym uczestniczyli zarówno najstarsi, jak i najmłodsi. Trzeba by tu wspomnieć o Adasiu, który zaledwie 2,5 tygodnia temu przyszedł na świat, i będąc kolejnym dzieckiem instruktorki harcerskiej, raczkować, chodzić i mówić nauczy się podczas obozów, biwaków i innych przedsięwzięć sądeckiego hufca.
Pięknym akcentem otwarcia wystawy był okrzyk przewodniczącego Rady naszego Królewskiego Miasta, że w ramie, przy której stoi, są zdjęcia z jego osobą, podczas pełnienia funkcji zastępowego, na obozach organizowanych przez hufiec. Kadr zdjęcia uchwycił na kilkadziesiąt lat służbę z proporcem. Dziś taką służbę, podczas przemówień pełnił zuch Kuba Belski.
Ileż to wielkich, żyjących postaci historycznych przewinęło się dzisiaj przez sale galerii Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ? I nie są to wielkie postaci tylko dla sądeckiego harcerstwa. Wszyscy ci ludzie mający w rodowód wpisaną służbę Bogu i Polsce, oraz pomoc bliźnim, tak służyli  i pomagali, że przyczynili się do zapełnienia najwartościowszych kart historii małej ojczyzny.


"Czuwaj to znaczy, podczas burz
i zmienne dni żywota
aby był z tobą ciągle Bóg
Polska Nauka Cnota.
(...)

Czuwaj to znaczy dzień i noc
strzeż ojców swych spuścizny
to przepotężna ducha moc
i służba dla Ojczyzny."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz