MOTTO

"Powiadają przecie:
nie dla bryndzy bryndza
nie dla wełny wełna
ani pieniądz nie dla pieniądza".
(St. Wincenz "Na wysokiej połoninie")

Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Lorica, czyli Pancerz świętego Patryka

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!


Zakładam dziś na siebie potężną moc wezwania Imienia Trójcy Świętej,
moc wiary w Trzy Osoby, moc wyznania, że Osoby Stwórcy są Jednością.


Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.


Zakładam dziś na siebie 
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,
moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc uczynków ludzi prawych.


Zakładam dziś na siebie
moc niebios, światło słońca, blask księżyca,
splendor ognia, szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru, głębię morza, stałość ziemi, twardość skał.


Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj
Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która rozwija się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.


Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną, a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,
Co zagraża mojemu ciału i duszy,
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko zaklęciom czarownic, kowali i czarnoksiężników,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.


Chryste chroń mnie dziś od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie przyjdzie moja nagroda w obfitości.


Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus   za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy się kładę,
Chrystus, gdy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!

Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w ustach każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w oczach każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w uszach każdego, kto mnie słyszy.

Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy Świętej,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności Osób
Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.

Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz